Какво е Gummy Smile (Венечна усмивка) и каква е причината за нея?

Това е така наречената гингивална усмивка, когато пациентът се усмихне се вижда по-голяма част от венеца и по-малка част от зъбите. Причините за гингивалната усмивка са свързани с индивидуални особености на пациента:

  • Твърде къса горна устна;
  • Прекомерно развит и удължен горночелюстен костен гребен;
  • Хипертрофия на венеца – в този случай зъбите изглеждат по-къси, с квадратна форма, понякога дори правоъгълни;
  • Твърде подвижна горна устна (която лесно се придвижда при усмивка);
  • Следствие от хипертрофия на горночелюстния фронтален участък, при смучене на пръст в ранна детска възраст както и дишане с отворена уста.

Какво е предимството при работата с лазер и кога може да ни помогне?

Работата с високоенергиен лазер може да ни помогне, когато причината е хипертрофията на венеца. Тогава ние лесно можем да изрежем излишната гингивална тъкан и добре да оформим венеца около шийката на зъба, която досега е била скрита.

Манипулацията е бърза, прецизна и безболезена, с бърз заздравяващ ефект.

С какво можем да ви съдействаме?