Показанията за екстракция на зъб, могат да бъдат много различни:

  • Когато зъбът е фрактуриран.
  • Когато около зъба има голям възпалителен процес.
  • Когато зъбът е ретиниран.
  • Когато зъбът е много подвижен.
  • По ортодонтски показатели.

В случаите, когато не може да се проведе терапевтично или протетично лечение върху даден зъб, тогава се налага неговото отстраняване от устната кухина.

Какво представлява процедурата и болезнено ли е?

Първо се поставя местна инжекционна упойка и се изчаква да подейства. Когато болката на пациента отмине, може да се пристъпи към изваждането на зъба. Времетраенето на процедурата е строго индивидуално, може да продължи от 5 минути до 20 минути, при някои по-сложни случаи.

Когато се извади зъбът, се почиства алвеолата, при нужда раната може и да се зашие.

Какво Не трябва да се прави веднага след манипулацията?

  • Да не се пуши.
  • Да не се пие топла напитка или да не се взима горещ душ.
  • Да не се изплюва непрекъснато.

Какъв е периода на заздравяване?

До 14 дни, ще заздравее напълно раната. Като трябва да се поддържа добра орална хигиена и да се изплаква често с вода за уста.

С какво можем да ви съдействаме?