А) Корона

Какво представлява короната ?

Коронките обхващат цялата повърхност на зъба. Когато целият зъб е изграден от полимерен материал,без да са останали здрави зъбни тъкани, тогава е възможно зъбът, често да се фрактурира и се препоръчва изработването на корона на този зъб.

Също така те се препоръчват в случаи на повдигане на захапката, при промяна на формата и големина на зъбите, промяна на усмивката т.е. при пациенти, които не желаят да им се провежда ортодонтско лечение.

От какъв материал , може да се изработи короната?

  • Пластмаса
  • Металокерамика
  • Циркон
  • Керамика

Какво представлява процедурата?

При желание на пациента се изработва временна корона, която се поставя върху зъба докато стане окончателната корона. Взима се отпечатък и клинично, с пластмаса, се изработва временната корона.

Даденият зъб се изпилява, взимат се един или няколко отпечатъка в зависимост от конструкцията и в период до 2 седмици се изработва коронката. През това време се определя и цвят на самата коронка. Когато е готова, пациентът идва за поставянето и циментирането на коронката.

Б) Мост

Какво представлява мостта ?

Мостовете са неснемаеми конструкции и се изработват, когато има липса на зъб/и и целта е да се изгради изкуствен зъб на липсващото място, свързан със съседните зъби.

От какъв материал може да се изработи мостта?

  • Пластмаса
  • Металокерамика
  • Циркон
  • Керамика

Какво представлява процедурата?

При желание на пациента може да се изработи временен мост, който да се постави, докато стане окончателния мост. Взима се отпечатък и в рамките на 2 дни се изработва намясто, или алтернативният вариант е да се изработи такъв в същия ден, намясто.

Зъбите, върху които ще лежи мостът се изпиляват, взимайки се един или няколко отпечатъка в зависимост от конструкцията. В период до 2 седмици се изработва и мостът, като преди това се определя и цветът на мостовата конструкция. Когато мостът е във финалния му вид, той се поставя при посещението на пациента.

В) Фасета

Какво представлява фасетата ?

Фасетите представляват “люспи” върху зъбите, като те покриват само вестибуларната повърхност (външната) и препоръчват се само при предните зъби.

От какъв материал може да се изработи ?

Фасетите се изработват от циркон или керамика.

Какво представлява процедурата?

Даденият зъб се изпилява, взимат се един или няколко отпечатъка взависимост от конструкцията и в период до 2 седмици се изработва фасетата, като преди това се определя цветът на фасетата. Когато тя е във финалният й вид, се поставя при посещението на пациента.

С какво можем да ви съдействаме?