*Услугите се покриват от НЗОК. На здравноосигурените лица се полага намаление на тези услуги.